Ekontrol je platforma, ktorá je nápomocná ako pre inštalatérov a technických poradcov, ktorí potrebujú množstvo technických údajov a parametrov na vyhodnotenie prevádzky inštalácií či servisných zariadení, ale aj pre používateľov produktov, ktorí potrebujú nástroj pre každodennú obsluhu inštalácií. Pre jednoduché, intuitívne ovládanie a prispôsobené nášmu životnému štýlu.

Aké zariadenia podporuje platforma Ekontrol??

- Zariadenia Hewalex vybavené ovládačom Geco, vrátane: tepelné čerpadlá pre ústredné kúrenie zo série PCCO, vybrané tepelné čerpadlá na ohrev úžitkovej vody, solárne kolektory, systém energetického manažmentu OPTI-ENER 2.0

Podmienky potrebné na registráciu zariadenia na platforme Ekontrol:

- zabezpečenie neustáleho pripojenia zariadenia k internetu

- poskytnutie vašej e-mailovej adresy

WAŻNE! Podczas rejestracji na ekontrol.pl podaj numer telefonu i adres mailowy, z których korzystasz na co dzień. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do przesyłania komunikatów marketingowych (chyba, że wyrazisz na to zgodę) – chcemy mieć kontakt z Tobą, aby w razie konieczności móc szybko skontaktować się z Tobą w sprawie pracy Twojej instalacji (np. w sprawie aktualizacji oprogramowania lub w celach serwisowych).

Prečo sa oplatí zaregistrovať sa na platforme Ekontrol??

- bezplatná registrácia vášho zariadenia na platforme ekontrol.pl vám umožní vzdialene ovládať a spravovať vaše zariadenie, ako aj zaistiť prevádzkovú bezpečnosť vašej inštalácie

- ak ste si zakúpili tepelné čerpadlo PCCO Hewalex, registráciou v systéme Ekontrol sa záruka na zariadenie predlžuje na 5 rokov v súlade s ustanoveniami v Záručnom liste produktu. Ak máte tepelné čerpadlo v záruke a používate platformu Ekontrol, budete dostávať periodickú technickú správu o prevádzke zariadenia, vďaka ktorej sa nemusíte obávať platených záručných prehliadok vášho zariadenia. V prípade, že sa počas záruky vyskytnú nejaké problémy s prevádzkou zariadenia, budeme vás kontaktovať za účelom riešenia problémov s prevádzkou zariadenia a inštaláciou. Majitelia zariadení Hewalex majú záruku, že na správnu činnosť ich zariadení dohliadajú tí najlepší špecialisti z technických oddelení spoločnosti Hewalex.