Ekontrol is a platform for remote management of Hewalex RES installations by changing settings, checking statistics and alarms.

For G422 series solar controllers; GH, for the CH / CWU and OPTI-ENER 1.0 heat pumps, the purchase of an ECO-LAN modem is required.

Solar installations equipped with Hewalex pumping and control units, Hewalex CO / DHW heat pumps, photovoltaic installations of all producers.

Remote access to the measurement of thermal power, operation time of individual circulation pumps, temperatures and change of the desired temperature settings and device settings. Alarm states are also monitored.

Remote access to the measurement of pump operation time, operating parameters, temperatures and change of the desired temperature settings and device settings. Monitoring is required to cover the pump with a 5-year warranty. Alarm states are also monitored.

Remote access to measurement of pump operation time, temperatures and change of desired temperature settings and device settings. Alarm states are also monitored.

Remote access to the measurement of the power produced / consumed / delivered to the network, control of electrical devices at home and much more. Alarm states are also monitored.

The demo version is available on the ekontrol.pl website in the tab https://www.ekontrol.pl/pl/demo/, the user can choose to view real RES installations based on Hewalex solutions.

Yes, it"s completely free to use. It is possible to purchase an Ekontrol + subscription which gives additional possibilities.

The Ekontrol + subscription gives access to, among others, increasing the frequency of readings, priority in technical support, the possibility of changing parameters via a mobile application. Its cost is PLN 49 net / year.

The subscription is available for purchase - https://sklep.hewalex.pl/pl/produkt/usluga-ekontrol/.

The data administrator is HEWALEX Sp. z o. o. Sp. k. ul. Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Poland. In matters relating to the processing of personal data, you can contact the management board"s representative for personal data protection by writing to the following address: [email protected]

In the login tab, there is an option to restore the password.

The mobile application allows you to change operating parameters, time programs, view statistics and counters.

Using the mobile application is free, while changing parameters or settings requires a subscription to Ekontrol +.

DHW heat pumps are not supported by the Ekontrol mobile application.

Tak transfer danych za pomocą API jest możliwy po indywidualnej wycenie usługi. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym [email protected].

Check that the ECO-LAN modem is connected to the Internet and that the connection with the controller is made correctly. Details are included in the EKO-LAN modem manual available at https://www.hewalex.pl/pliki/dokumentacja-techniczna/.

Istnieje możliwość przerejestrowania modemu EKO-LAN na inne konto. W tym celu należy napisać wiadomość mailową z obecnego konta użytkownika na skrzynkę [email protected] o treści: "Proszę o zwolnienie modemu celem ponownej rejestracji.". W przypadku utraty dostępu do adresu mailowego użytkownika należy bezzwłocznie poinformować o tym fakcie firmę Hewalex wysyłając wiadomość na adres [email protected]. Wiadomość powinna zawierać czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej modemu EKO-LAN oraz monitorowanego urządzenia.

Należy wysłać numer MAC modemu oraz rodzaj podłączonego urządzenia na adres [email protected] w celu wygenerowania nowego numeru CODE.

Należy w ustawieniach uzupełnić numery seryjne jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. Komunikat przypominający wyświetli się po zalogowaniu do konta. W przypadku gdy numery zostały uzupełnione prosimy o kontakt pod adresem [email protected].